Regulamin zajęć

taboret1. Warsztaty Wióry lecą odbywają się w ustalonym z uczestnikami miejscu i czasie. Zajęcia stacjonarne prowadzone są w warsztacie Wióry lecą przy Skwerze Gwiazda Polski w Warszawie.

2. Aby potwierdzić zgłoszenie na warsztaty, należy wykupić udział za pomocą strony internetowej. 

2. Obowiązuje przedpłata. Za kursy dłuższe niż weekendowe można wpłacić całą kwotę lub zaliczkę. Zaliczka jest bezzwrotna. W przypadku wpłaty zaliczki, dopłaty należy dokonać na pierwszych zajęciach. 

3. Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność wpłat.

4. Jeśli nie uzbiera się minimum 6 osób, warsztaty mogą zostać odwołane. W takiej sytuacji zwracamy pieniądze osobom, które przelały je na nasze konto. Istnieje też możliwość przyjścia na zajęcia w innym uzgodnionym terminie.

5. Zwrot możliwy jest na 7 dni roboczych przed terminem zajęć. Jeśli ktoś rezygnuje z udziału w warsztatach po ich opłaceniu po tym terminie, nie otrzymuje zwrotu pieniędzy ani gwarancji udziału w zajęciach w innym terminie. Istnieje wówczas możliwość znalezienia innej osoby na swoje miejsce.

6. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń prowadzących.

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania regulaminu i zaleceń osób prowadzących.

8. Uczestnicy warsztatów ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody osobowe i majątkowe powstałe wskutek ich działań lub zaniechań, dotyczy to szczególnie niewykonania poleceń prowadzących w trakcie trwania warsztatów.

9. Można odrobić dwa zajęcia w trakcie trwania kursu, o ile są miejsca w innych grupach. Opcjonalnie można skorzystać ze stolarni na godziny, ale nie gwarantujemy wówczas indywidualnego toku nauczania. Po zakończeniu kursu nie zapewniamy dodatkowych terminów warsztatów.

10. W cenie kursu są materiały potrzebne do nauki. Pobieramy dopłatę za drewno i materiały niezbędne do realizacji projektów indywidualnych na kursach stolarki i przy niestandardowych projektach na kursach renowacji i tapicerki. Materiały dodatkowe wydajemy kursantom po otrzymaniu wpłaty.

11. Uczestnicy zajęć sprzątają narzędzia po zakończonej pracy.

12. Uczestnicy zobowiązują się odebrać projekty, nad którymi pracują w warsztacie Wióry lecą w ciągu 30-stu dni od dnia zakończenia pracy. Projektu pozostawione dłużej zostaną przekazane potrzebującym lub zutylizowane.

13. Potwierdzenie uczestnictwa wpłatą oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

14. Bony podarunkowe na warsztaty powinny być wykorzystane w terminie podanym na bonie.

15. Nie ma możliwości wymiany bonu podarunkowego na pieniądze.

16. Zgłaszający może składać reklamację z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Organizatora.

a) Reklamację należy składać w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub drogę elektroniczną na e-mail: kontakt@wioryleca.org.pl

b) Reklamacja powinna zawierać: dane teleadresowe Zgłaszającego, nazwę Warsztatów, których reklamacja dotyczy, określenie przedmiotu reklamacji, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

c) Reklamacja może być złożona w terminie miesiąca od ostatniego dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Organizator niezwłocznie zawiadamia Zgłaszającego.

d) W przypadku złożenia reklamacji Organizator jest zobowiązany potwierdzić jej przyjęcie drogą elektroniczną, przesyłając potwierdzenie na e-mail Zgłaszającego oraz rozpatrzyć złożoną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej przyjęcia. O sposobie załatwienia reklamacji Organizator zawiadamia Zgłaszającego drogą elektroniczną na e-mail Zgłaszającego, przesyłając informację wraz z uzasadnieniem.

e) Złożenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za warsztaty.

17. Dane firmy: Wióry lecą Katarzyna Sawko, ul. Sobieskiego 109 m.42 00-763 Warszawa; NIP: 9511336556

18. Płatności za zajęcia realizowane są przez Przelewy24.

Z góry dziękujemy za przestrzeganie naszego regulaminu!

Zespół Wióry lecą

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s